Historia

Historia

Nasze Kalendarium

Kilka najważniejszych wydarzeń z życia grupy

1983   Powstanie firmy w Subkowach
1990   Przekształcenie firmy w spółkę z o.o.
1991   Otwarcie salonu optycznego w Gdańsku
1992   Podjęcie współpracy z lekarzami okulistami oraz Wojewódzką Poradnią Niedowidzenia i Zeza
1993   Uruchomienie hurtowni optycznej o zasięgu ogólnokrajowym
1995   Przeniesienie siedziby firmy do Tczewa oraz uruchomienie centrum okulistyczno-optycznego
1998   Uruchomienie zakładu produkcyjnego w Subkowach
2005   Otwarcie salonu optycznego w Tczewie na os. Suchostrzygi
2010   Otwarcie nowego obiektu produkcyjno-handlowego w Wielgłowach
2012   Otwarcie salonu optycznego w Galerii Kociewskiej w Tczewie
2012   Powołanie Grupy Optykon
2022   Przejęcie hurtowni optycznej prze firmę Promacy sp. z o.o. należącą do Grupy Optykon.
… do dnia obecnego  Stały rozwój parku maszynowego, podnoszenie kwalifikacji i współpraca ze znaczącymi na całym
świecie firmami branżowymi